سامانه مدیریت پروژه

مدیریت و دسته‌بندی پروژه‌ها که هر کدام شامل موارد زیر است:

  • مدیریت مخازن
  • مدیریت نسخه‌ها
  • مدیریت وظایف
  • یکپارچه‌سازی مداوم
  • مستندات و ویکی

زبانه LDAP

برای لاگین با ایمیل شرکت.
نام کاربری ایمیل و پسورد همان پسورد ایمیل می باشد.

زبانه standard

برای لاگین با نام‌کاربری گیت‌لب،
پسورد همان پسوردی که است موقع ساخت حساب کاربری یا پس از ریست پسورد وارد کرده‌اید

Welcome

سامانه مدیریت پروژه